Prístrojová pedikúra

Doškoľovací seminár prístrojovej pedikúry.

Jednodňový seminár - doškolenie k osvojeniu si práce prístrojovou pedikúrou.

Seminár je určený pre kolegyne - začínajúce pedikérky na rozšírenie ich vzdelania a osvojenie si nielen základných pravidiel medicinálnej – prístrojovej pedikúry . Jeho absolvovaním získate návod ako správne pracovať s moderným pedikérskym zariadením a jeho príslušenstvom a zároveň aj rady ako efektívne implementovať získané skúseností do celkovej profesionálnej zručnosti.

Čítať ďalej